Vikten av årsredovisningar

Så gott som alla företag måste göra årsredovisningar. Faktum är att man kan gå online och ladda ner årsredovsingar från olika statliga och kommunala enheter för att se hur det gått för dem. Man kan även se årsredovisningar från alla aktiebolag i Sverige. Samtidigt som det är lag på att man ska redovisa är det även intressant för enskilda företag att ha en sammanställning på sitt företags utveckling.

MA9-skatteplaneringEtt räkenskapsår är det samma som kalenderåret för enskilda näringsidkare. Man kan göra ett undantag det första året när man startar upp företaget. Då kan räkenskapsåret löpa upp till 18 månader. För att underlätta årsredovisningar, och även den löpande bokföringen, ska man vara noggrann med siffrorna. Det är ofta bäst att bokföra regelbundet, gärna med en gång som något händer. Om man väntar till slutet av månaden är det lätt att glömma eller missa något.

Alla företag gör årsredovisningar, men det kan variera lite i vilken form. Har man normalt en nettoomsättning som ligger på mindre än tre miljoner kronor kan man lämna in förenklat bokslut. Det är ett bra tillfälle att se var företaget står, så man kan planera för kommande år. Ibland blir man förvånad över de skulder och tillgångar företaget har, man kanske har trott att det var annorlunda. När man ser allt uppställt blir det lättare att se var man har sina svaga punkter.

Alla företag vill gå framåt och växa. Vare sig man säljer produkter eller tjänster vill man bli starkare. När tiden för årsredovisningar kommer ser man tydligt var man behöver satsa lite extra. Det är viktigt att sätta realistiska mål, och sedan hålla dem. Man behöver både långsiktiga mål, kanske vilka siffror man vill se vid nästa årsredovisningar. Men även lite kortsiktigare mål, vad man vill uppnå varje månad eller kvartal.

Det kan ta lite tid att göra årsredovisningar eftersom man ska inkludera många uppgifter och siffror. Många mindre företag som sköter bokföringen själv, anlitar en ekonomibyrå just för denna del. Många använder sig av data program eller bokföring online. Där har man allt samlat på ett ställe och kan ge tillåtelse till en annan person att gå in och arbeta med siffrorna. På så sätt behöver man inte ens vara i samma land för att kunna arbeta med bokföringen. Detta underlättar årsredovisningar genom att man kan sitta på ekonomibyrån och göra redovisningar för företag i olika delar av landet. Detta minskar både resekostnader och man slipper tidsspill.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.