Uppkoppling av solcell

Genom att använda sig av naturliga energikällor, som annars bara går till spillo, kan man spara mycket pengar. I tillägg värnar man om naturen, eftersom avfall och farliga utsläpp minskar avsevärt. Solcell är ett av de vanligaste alternativa sätten att producera energi.

MA132-solpanelTrots att Sverige har ett kallt och mörkt klimat har man ända tillräckligt med sol för att det ska löna sig att installera solcell. Under vintermånaderna är det naturligtvis i mycket mindre utsträckning, men under sommaren får man till och med ett överflöd. Om man slår ut elproduktionen över hela året är det alltså ett mycket intressant projekt. I praktiken kopplar man solpanelerna med växelriktning till elnätet. Detta är mycket viktigt eftersom en solcell producerar likström och den måste omvandlas till växelström.

När man har flera solpaneler på en byggnad får de aldrig precis lika mycket sol hela tiden. Vissa ligger i skugga medan andra har full sol, och så vidare. Eftersom de ofta sitter i rader och mycket nära varandra, händer det även att de skuggar varandra. För att maximera solenergin kopplar man ofta panelerna till olika växelriktning. På detta sätt kan man i stort sett garantera konstant produktion av el, eftersom det alltid finns någon panel som är i solen.

Man kan sätta panelerna med solcell på taket, på fasaden eller på marken. Det vanliga i dagens läge är uppe på taket, men det finns även ganska snygga solpaneler för fasader som inte alls förstör utseendet på byggnaden. På en södervägg kan man alstra mycket energi genom en apparat för växelriktning. När man sätter upp solcell på marken behöver man ställningar för att rikta dem mot solen. Detta är ganska vanligt i lantbruk och andra ställen där man har mycket plats.

En fördel med att sätta solpaneler på taket är att regnet kan rengöra dem. När man använder sig av fasader är det svårare för regnet att komma åt, och resultatet blir då en något smutsigare solcell. Samtidigt har man ett motsatt problem med snö på taket, det tenderar att ligga kvar på solpanelerna lite längre. All denna yttre påverkan minskar effektiviteten eftersom solpanelerna inte kan dra å sig solen. Man förlorar lite el när man använder sig av växelriktning, men det är inte allt så mycket. Vanligtvis räknar man med en verkningsgrad på 93% när man omvandlar likströmmen från en solcell till växelström. Faktum är att energi alltid går till spillo, vilken källa man än använder.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.