Outsourcing av helpdesk

cableAtt alla någon gång behöver ha hjälp med sin dator är inget som är ovanligt då en massa olika problem kan uppstå. Det är många gånger väldigt tidskrävande vilket gör att ni som företag kommer att behöva anställa supporters vilket också kostar en massa pengar.

Men det finns en enkel lösning på detta problem och det är att man köper tjänsten outsourcing av helpdesk vilket gör att era kunder ringer, chattar eller skickar e-post till outsourcing företaget och svarar med ert företagsnamn samt hjälper era kunder.

Vad som skall ingår i tjänsten kan ni lägga upp lite som ni vill, men i det stora hela så finns det många olika lösningar och välja mellan. Ni kan sätta upp helpdesk lite som ni vill och erbjuda kanske bara e-post support om det passar er verksamhet bäst, men det vanligaste är just telefonsupport eftersom era kunder vill ha snabb och bra service samt lösning på deras problem snabbt. Om man tänker ur kunders synvinkel så är själva supporten en jätteviktig del om gör att om man får problem så är det bara att ringa.

Om man vänder på allt så finns det även helpdesk att få för ert företag. Det kan vara att man har en mindre organisation och behöver hjälp ibland med mindre bekymmer som uppstår. Det är många företag som anlitar just helpdesk med denna typ av tjänst eftersom det blir en enkel lösning när saker krånglar. Med dagen teknologi så kan även en helpdesk ansluta sig till er och fixa problemet direkt vilket är mycket enklare än om man skall följa steg för steg via telefon. Det beror också på att vissa användare inte vet så mycket om datorer och kanske inte alls förstår vad som händer och då är detta en perfekt lösning med helpdesk på distans.

Både varianterna av helpdesk är en snabb och enkel lösning på både problem som ni själva har samt ert företag. Att stå helt utan hjälp när man behöver den är något som är väldigt frustrerande och i dagens samhälle så är vi väldigt beroende av ett fungerande IT-klimat. För ett företag så är detta ett steg i rätt riktning men ändå så skall man ändå se till att alla datorer som ingår i ert nätverk är uppdaterade och även fri från virus etc. Det är också viktigt att tänka på säkerhet och samt se över era anställas datorvanor och tillexempel inte tillåta installationer av egna program för att det kan ställa till med olika säkerhetsproblem.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.