Utbildning kring kontroll av bygg

Det var ganska stora förändringar som började tillämpas på byggen redan under 2011. Det måste nu finnas en kontrollansvarig enligt PBL som är certifierad. Under en övergångsperiod har man kunnat fortsätta med de som bara har behörighet eller som är kvalitetsansvariga. Men nu börjar det dra ihop sig till slutet på den perioden, även om den redan blivit förlängd en gång.

kurs och utbildning pbl

Tidigare använde man sig av kvalitetsansvariga, samt egna rapporter och kontroller. Nu kommer mer av det ansvaret att ligga hos PBL kontrollansvarig. Detta är också i enlighet med EUs tjänstedirektiv. Innan man kan få byggnadslov måste man nominera vem som ska vara kontrollansvarig på bygget. Eftersom man kommer att arbeta mycket tillsammans med olika saker är det bäst att välja en som man tror sig kunna komma bra överens med.

Kontrollanvarig enligt PBL utarbetar först en kontrollplan tillsammans med byggherren. Därefter samarbetar man för att kunna följa denna plan. Kommunen godkänner planen och gör minst ett besök under den tid det tar att bygga. Det är inte alltid lätt att säga exakt hur mycket det kostar med en PBL kontrollansvarig, men man brukar räkna med ett par procent av projektkostnaden.

Man behöver ha en kontrollansvarig enligt PBL i de flesta byggsituationer. Inte bara hus utan även markarbete och rivningar kommer under lagen om kontrollansvarig. Mindre reparationer eller ändringar av en- eller tvåbostadshus brukar i allmänhet vara undantagna från lagen. Likaså ingår garage, uthus och mindre byggnader. När det gäller parkeringsplatser eller begravningsplatser beror det på storleken.

De flesta åtgärder som är anmälningspliktiga brukar kräva en PBL kontrollansvarig, ibland använder man sig till och med av flera. Det är lätt att informera sig om vad som gäller i en viss situation.­ För att vara på den säkra sidan när det gäller framtida försäljning och försäkringar, väljer vissa att anlita en kontrollansvarig även när det inte är nödvändigt.

Under den nya lagen kommer det att finnas två olika behörighet för kontrollansvarig enligt PBL. De tidigare nivåerna försvinner och man ersätter dem med nya. Normal (N) och Komplicerad (K). Normal är i princip behörig kontrollansvarig för lägre byggnader, upp till två våningar. Framför allt en – och tvåbostadshus. Förutom att man kan vara kontrollansvarig på högre byggnader och större konstruktioner när man  har behörighet K, kan man även arbeta med anläggningar för miljö- eller hälsofarliga ämnen. Vissa typer av byggning och rivning går under båda typer behörighet, där avgör storleken vem som behövs.

 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.