Studera modersmålet i Stockholm

Runt om i Sverige i dag finns det möjlighet att få undervisning i sitt modersmål. Det finns flera olika skolor som erbjuder undervisning för att nyanlända elever skall kunna utveckla sitt eget modersmål. Och det har flera positiva effekter.

Om du har kommit till Sverige och vill fortsätta med modersmålsundervisning även här så finns det möjlighet att göra detta. Bland annat Språkservice24 har modersmålslärare i Stockholm som behärskar flera olika språk och det kan vara värt att ta kontakt med denna skola för mer information.

Själva ämnet ”Modersmål” är till för att ge elever mer kunskap både i och om sitt eget modersmål. Denna undervisning sker antingen före eller efter vanlig skoltid och liksom övriga ämnen lämnas betyg i modersmålsundervisningen efter årskurs 6.

294-sprak-modersmalundervisning

Enligt läroplanen för förskolan så får barn med utländsk bakgrund som läser och utvecklar sitt modersmål också möjlighet att lära sig svenska bättre. Dock bör eleven ha en viss grundläggande kunskap i språket och minst en av föräldrarna måste ha det språket som modersmål.

I undervisningen ryms lärande inom flera olika kunskapsområden så som att samtala, läsa och skriva liksom undervisning inom kultur och samhälle. Det blir på så vis lättare för barnen att lära sig hur de ska uttrycka sina känslor, åsikter och tankar samtidigt som de får en större förståelse för sitt ursprung och var de kommer ifrån. Det är viktigt att känna sig bekväm med sin identitet och sina rötter.

Eleverna får även lära sig mer om olikheter och likheter mellan olika kulturer för att få en bättre förståelse för det mångkulturella samhälle vi lever i också. Nyanlända elever i Stockholm som går i skolan kan få hjälp med språkundervisning, läs mer på: www.sprakservice24.se där all nödvändig information finns så som kontaktuppgifter och vilka pedagoger som undervisar.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.