Personlig assistens till funktionshindrade

För den som lider av ett handikapp så är den personliga assistenten ovärderlig. Med personlig assistens till funktionshindrade så förändras verkligheten för den som lider av en funktionsnedsättning totalt.

97-4-personlig-assistentDen som har en funktionsnedsättning kan få stora problem med att fungera i samhället. Det här kan man kringgå genom att ge personen hjälp i form av en personlig assistent. Den som jobbar som personlig assisten till funktionshindrade är inte bara en person som hjälper den handikappade med vardagliga sysslor som att äta och klä på sig. Faktum är att den här hjälpen kan göra det möjligt för den som är handikappad att fungera på ett mycket mer integrerat vis i samhället och kanske rentav bo i egen bostad.

Personlig assistens

Med personlig assistens så kan man mena olika saker. Varje fall är individuellt så klicka på länken personlig assistans i Kista för att få mer information om den här typen av hjälp. I vissa fall så kanske man mest har behov av en ledsagare medan andra tillfällen kräver mer. Det är otroligt viktigt att man får en bra assistent som jobbar på ett professionellt sätt. Det är sällan särskilt smart att ge den här typen av jobb till folk som inte har utbildats ordentligt, för rollen kräver god kunskap både inom psykologi och fysiologi. Sedan så ska man inte glömma bort att den som är handikappad är en person med egna behov och att man behöver finna en lösning där assistenten och den funktionsnedsatte kommunicerar på ett bra sätt.

Vikten av hjälp

Det är inte bara den som är handikappad som behöver hjälp. Familj och vänner som kanske tidigare har gjort allt behöver stödet som det innebär då man får en professionell vårdare som kan ta över uppgifter som man själva inte riktigt klarade av. Det här ger en frihet och möjlighet att hantera handikappet på ett mycket bättre sätt. Hjälpen är också bra för samhället i stort då man bättre kan integrera de som har funktionsnedsättningar tack vare assistenternas arbete.

Ett krävande jobb

Man kan minst sagt säga att jobbet som personlig assistent till funktionshindrade är krävande. Jobbet innebär ju inte bara att man rent fysiskt måste ta hand om lyft och annat som den handikappade inte klarar av själv. Rent emotionellt så är det också ett krävande yrke där man sätter sig in i en annan persons livsöde och i stort sett blir som familj med varandra. TRF Assistans erbjuder personlig assistans till funktionshindrade och det här är en verksamhet som lägger stor fokus på professionalitet. Man kräver helt enkelt lite mer av de som man skickar ut på den här typen av jobb.

Många gånger så kommer kommunikationen mellan assistent och funktionshindrad att vara det som gör den stora skillnaden. Här är det så att det krävs en viss typ av personlighet och lyhördhet för att kunna jobba med människor som begränsas av olika typer av handikapp.

Framtidsutsikter för personliga assistenter

Man kan kanske inte säga att jobbet som personlig assisten är väldigt populärt och det kan kanske bero på lönen. Svenska Dagbladet skriver om att ersättningen för personlig assistans måste höjas och det kan man bara hålla med om. För den som lever i en situation där assistenten behövs så råder det ingen tvekan om hur viktig uppgiften är. Samtidigt så kan man kanske se en fördel med att den här typen av jobb inte ger skyhöga löner. De som jobbar som assistenter har antagligen ett väldigt stort intresse för det och det är ett måste för att assistenten ska göra ett bra jobb.

Viktigt med professionalitet

När man är i behov av en assistent så ska man se till att välja en person som är professionell och som har erfarenheten och stödet som krävs för att klara jobbet. Man bör inte utsätta en handikappad person för amatörer som inte vet vad de gör. Det säkraste är att använda sig av en professionell organisation som ser över sin verksamhet och tar ansvar för sina assistenter. Bara för att organisationen är stor så betyder det inte att man inte kan få en personlig och fin kontakt med den som kommer att ta hand om den handikappade. Tvärtom så är det här ett sätt att på ett enklare vis finna rätt person för jobbet.

This entry was posted in Allmänt and tagged . Bookmark the permalink.