Headhunting för dig som letar

Det har blivit allt vanligare att använda sig av headhunting när man behöver nya medarbetare till ett företag. Framför allt på lite högre nivå, som chefer och styrelsemedlemmar, men även inom andra områden där man önskar en så perfekt bemanning som möjligt. För att slippa en lång och komplicerad process med annonsering och val av kandidater, vänder sig många till en headhunting firma för att dra nytta av deras expertis inom detta område.
headhunting

Vissa av Stockholm headhunting har specialiserat sig inom en viss branch. Det kan röra sig om IT, kommunikation eller annat. Genom att fokusera på ett särskilt arbetsområde blir de experter inom detta. Andra inom headhunting Stockholm har en databas full av kandidater för olika typer av positioner, och rekryteringskonsulter som kan sin branch. Det vanliga är naturligtvis att koncentrera sig på personer som kan bidra till att utveckla ett företag på olika sätt.

När man begär en headhunting offert öppnar man sitt företag för insyn. För att verkligen kunna föreslå en lämplig person måste firman för Stockholm headhunting veta vad företaget står för. De måste lära känna företaget för att bäst avgöra vem de ska välja. Detta kan skada företaget om informationen kommer i felaktiga händer. Likaså de personer som söker arbete genom headhunting Stockholm måste kunna lita på att deras uppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt. När man vill byta karriär eller arbetsplats vill man ofta inte att alla ska kunna få veta det.

Sveriges Executive Search Konsulters förening (ESK) är en yrkesförening för auktoriserade rekryteringskonsulter. För att kunna bli medlem, eller auktoriserad, måste man ha drivit sitt headhunting företag i minst tre år. De har även vissa etiska principer som man måste följa för att kvalificera sig.

Dessa inkluderar, bland annat, att inte avslöja något som de får veta om en person eller ett företag under processen med headhunting pris eller andra faser. Vidare ska de behandla alla de dokument de tar hand om på ett säkert sätt. De kommer heller inte att rekrytera från klientföretaget inom en viss tid. Ibland kan det vara ett år, annars två år. Framför allt kommer de inte att locka den person som headhunting processen lett fram till som kandidat. I alla fall inte så länge som han/hon fortfarande är anställd hos företaget. Dessa etiska principer är en form av garanti, att headhunting Stockholm inte kommer att leda till några problem. När man jämför headhunting pris och andra förmåner ska man även kontrollera att firman är auktoriserad.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.