Exakt energikontroll med moderna instrument

De flesta företag har länge strävat efter att ha kontroll över flödet av energi. Det är en integrerad del av ekonomi och miljö-medvetenhet. Vare sig det rör sig om värme eller kyla, vill man veta vad som händer och var, och det samma gäller vatten. Med en modern vattenmätare läser man av vattenflödet på elektronisk väg.

MA2-elektrisk panelIstället för ett roterande vinghjul som har funnits i mer eller mindre enkel form sedan urminnes tider, har man idag ofta elektronisk avkänning av vattenströmmen. Förutom att man alltid kan läsa av mätaren på plats, finns det även en datautgång för fjärrläsning. Allt detta medför större precision och förenklar arbetet med att läsa av vatten flödet.

Även en modern vattenmätare måste skyddas mot kyla och frost. Man måste även se till att obehöriga inte skadar mätaren på annat sätt eller mixtrar med den. Detta brukar åligga fastighetsägaren att sköta om när man kopplar in vatten i större fastigheter eller byggnader. Vanligtvis lägger man en avstängningsventil på båda sidor om mätaren. Det är dock vanligtvis bara den som tillhandahåller vattnet som har rätt att stänga av det.

Förutom vatten behöver man även ha ständig uppsikt över värme och kyla. Med en kylmätare & värmemätare T230 har man ett mycket bra alternativ till mekaniska mätare. I likhet med en modern vattenmätare, använder man sig av modern teknik för att läsa av flödet.

Själva kylmätare T230 är gjord i glasfiberarmerad komposit. Detta gör att den är mycket lätt, vilket underlättar hantering och minskar bränsleförbrukningen vid transport. Vidare har man utvecklat batterierna så att de innehåller mindre litium än de som finns i äldre modeller. Allt detta är i enlighet med strävan efter att påverka naturen så lite som möjligt, i alla skeden av produktion och användning.

Kylmätare T230 har flera nya funktioner som underlättar mätning och kontroll. Bland annat har man två extra avräkningsdagar. Det låter inte så mycket men gör stor skillnad till exempel när man byter hyresgäster. När det uppstår problem eller störningar i systemet kan man också lätt identifiera var problemet ligger med en kylmätare T230.

Man har en relativt exakt avläsning med kylmätare T230. Minsta avläsbara flöde är några få liter per timme. Detta gör att man vet exakt vem som konsumerat vad, till exempel i ett hyreshus. Man kan montera kylmätare T230 i olika vinklar, så att man lätt kan läsa av den var som helst. Samtidigt är det möjligt att uppgradera mätaren vid ett senare tillfälle.

This entry was posted in Allmänt and tagged . Bookmark the permalink.