Monthly Archives: July 2014

Skötsel av fastigheter

Det krävs flera olika personer för att på bästa sätt kunna sköta en fastighet. En väl utbildad fastighetsskötare är naturligtvis viktig, men man behöver personal på alla nivåer. Allt fler väljer nu att hyra in personal för att snabbt kunna … Continue reading

Posted in Allmänt | Comments Off on Skötsel av fastigheter