Monthly Archives: October 2013

Vikten av internet

De allra flesta företag idag är väl medvetna om hur viktigt det är med en närvaro på internet. Detta kan man göra på olika sätt, men i princip är det ett fortlöpande arbete. Man måste hela tiden hålla reda på … Continue reading

Posted in Allmänt | Comments Off on Vikten av internet