Monthly Archives: August 2013

Exakt energikontroll med moderna instrument

De flesta företag har länge strävat efter att ha kontroll över flödet av energi. Det är en integrerad del av ekonomi och miljö-medvetenhet. Vare sig det rör sig om värme eller kyla, vill man veta vad som händer och var, … Continue reading

Posted in Allmänt | Tagged | Comments Off on Exakt energikontroll med moderna instrument

Att skära med vatten

Det är inte alltid lätt att skära vissa material. Ofta kan det ta tid att komma igenom hårdare material och det alstras ganska mycket värme. För att underlätta detta arbete använder man sig gärna av skärmetod vattenskärning. Man använder sig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Att skära med vatten

How To Become An Au-Pair In London

Becoming an au-pair in London is not a daunting challenge provided you meet the qualifying criteria. The practice of hiring an au-pair in London is very common. There are numerous agencies that invite families and households to sign up as … Continue reading

Posted in International | Comments Off on How To Become An Au-Pair In London

Uppkoppling av solcell

Genom att använda sig av naturliga energikällor, som annars bara går till spillo, kan man spara mycket pengar. I tillägg värnar man om naturen, eftersom avfall och farliga utsläpp minskar avsevärt. Solcell är ett av de vanligaste alternativa sätten att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Uppkoppling av solcell